Gerneral Terms & Conditions

 

General Terms and Conditions of the Company Katie Fischer GmbH

 


§1 Applicability to entrepreneurs and definition of terms

(1) The following General Terms and Conditions shall apply to all deliveries between us and a consumer in the version valid at the time of the order.

A consumer is any natural person who enters into a legal transaction for purposes which can predominantly be attributed neither to his commercial nor to his independent professional activity (§ 13 BGB).

 


§2 Conclusion of a contract, storage of the contract text

(1) The following regulations on the conclusion of the contract apply to orders placed via our Internet store https://www.katiefischer.de .

(2) In the event of the conclusion of a contract, the contract shall be concluded with

 

Katie Fischer GmbH
Zavelsteinstr. 6
D-81375 Munich

 

comes into effect.

(3) The presentation of goods in our Internet store does not constitute a legally binding offer of contract on our part, but is only a non-binding invitation to the consumer to order goods. By ordering the desired goods, the consumer submits a binding offer to conclude a purchase contract.
(4) Upon receipt of an order in our Internet store, the following provisions shall apply: The consumer makes a binding offer to enter into a contract by successfully completing the order procedure provided in our Internet store.

The order is placed in the following steps:

1) Selection of the desired goods
2) Confirmation by clicking the "Order" button
3) checking the data in the shopping cart
4) pressing the "checkout" button
5) Login to the Internet store after registration and entering the login data (e-mail address and password).
6) Checking again or correcting the respective entered data.
7) Binding submission of the order by clicking the button "order with costs" or "buy".

Before the binding sending of the order, the consumer can, by pressing the "back" button contained in the Internet browser used by him, after checking his details, return to the Internet page on which the customer's details are recorded and correct input errors or cancel the ordering process by closing the Internet browser.

Confirmation of receipt of the order follows immediately after the order is sent; it does not constitute acceptance of the contract. We are entitled to accept the contractual offer contained in the order within 5 days after receipt of the order by us. The purchase contract is concluded with the automatically generated e-mail "order confirmation".


(5) Storage of the contract text for orders via our Internet store : We will send you the order data and our terms and conditions by e-mail. You can also view the GTC at any time at http://katiefischer.de/agb/. For security reasons, your order data is no longer accessible via the Internet.

 


§3 Prices, shipping costs, payment, due date

(1) The stated prices include the statutory sales tax and other price components. In addition, there are any shipping costs.

(2) The consumer has the option of payment in advance, PayPal, credit card (Visa, Mastercard).

(3) If the consumer has chosen payment in advance, he undertakes to pay the purchase price immediately after conclusion of the contract.

 


§4 Delivery

(1) Unless we have clearly stated otherwise in the product description, all items offered by us are ready for immediate shipment. The delivery takes place here at the latest within 4 working days. In the case of payment in advance, the delivery period begins on the day after the payment order to the bank responsible for the transfer and for all other payment methods on the day after the conclusion of the contract. If the deadline falls on a Saturday, Sunday or public holiday at the place of delivery, the deadline ends on the next working day.

(2) If the consumer has chosen payment in advance, we will not ship the goods before receipt of payment.

 


§5 Retention of title

The goods remain our property until full payment.

 


§6 Right of withdrawal

 

Annuleringsvoorwaarden


Consumenten hebben een wettelijk recht van herroeping. Een consument is iedere natuurlijke persoon die een rechtshandeling sluit met een doel dat niet kan worden toegeschreven aan zijn of haar commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit (§ 13 BGB).


Herroepingsrecht

U hebt het recht om dit contract binnen veertien dagen zonder opgave van redenen te annuleren.

De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de goederen in bezit heeft of heeft genomen.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (Katie Fischer GmbH, Zavelsteinstr. 6, 81375 München, e-mail adres: info@katiefischer.de) door middel van een duidelijke verklaring (bijv. een brief per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing om deze overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruik maken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, dat echter niet verplicht is. Om aan de herroepingstermijn te voldoen, volstaat het dat u de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht vóór het verstrijken van de herroepingstermijn verzendt.


Gevolgen van de herroeping


Als u deze overeenkomst herroept, moeten wij alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief leveringskosten (met uitzondering van extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u een ander soort levering hebt gekozen dan de goedkoopste standaardlevering die door ons wordt aangeboden), onverwijld en uiterlijk binnen veertien dagen na de dag waarop wij de kennisgeving van uw herroeping van deze overeenkomst hebben ontvangen, terugbetalen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen geval worden u voor deze terugbetaling kosten in rekening gebracht. Wij kunnen terugbetaling weigeren totdat wij de goederen hebben teruggekregen of totdat u het bewijs hebt geleverd dat u de goederen hebt teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerder valt. U dient de goederen onmiddellijk en in ieder geval niet later dan veertien dagen na de dag waarop u ons van de annulering van deze overeenkomst in kennis heeft gesteld, terug te zenden aan

Katie Fischer GmbH
Zavelsteinstr. 6
81375 München
Germany

of om de goederen te overhandigen. De termijn is in acht genomen indien u de goederen vóór het verstrijken van de termijn van veertien dagen verzendt. U draagt de directe kosten van het terugzenden van de goederen. U hoeft alleen te betalen voor het waardeverlies van de goederen als dit waardeverlies te wijten is aan het hanteren van de goederen dat niet noodzakelijk is voor het controleren van de staat, eigenschappen en werking van de goederen. Wij wijzen er uitdrukkelijk op dat verlengingen om hygiënische redenen alleen in perfecte staat worden teruggenomen; de verpakking moet daartoe intact zijn.

Het herroepingsrecht is niet van toepassing op consumenten die op het ogenblik van de sluiting van de overeenkomst niet tot een lidstaat van de Europese Unie behoren en wier enige verblijfplaats en leveringsadres zich op het ogenblik van de sluiting van de overeenkomst buiten de Europese Unie bevinden.


Uitsluiting of voortijdig einde van het herroepingsrecht

Het recht van opzegging is niet van toepassing op overeenkomsten

- voor de levering van goederen die niet geprefabriceerd zijn en voor de vervaardiging waarvan een individuele keuze of bepaling door de consument doorslaggevend is of die duidelijk op de persoonlijke behoeften van de consument zijn toegesneden;
- voor de levering van goederen die snel kunnen bederven of waarvan de houdbaarheidsdatum snel zou worden overschreden;
- voor de levering van alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij de sluiting van de overeenkomst, maar die ten vroegste 30 dagen na de sluiting van de overeenkomst kunnen worden geleverd en waarvan de dagwaarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de handelaar geen invloed heeft;
- voor de bezorging van kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementscontracten.

Het herroepingsrecht vervalt voortijdig in geval van overeenkomsten

- voor de levering van verzegelde goederen die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden, indien de verzegeling na de levering is verwijderd;
- voor de levering van goederen indien deze na de levering door hun aard onlosmakelijk vermengd zijn geraakt met andere goederen;
- voor de levering van audio- of video-opnamen of computerprogrammatuur in een verzegelde verpakking indien het zegel na de levering is verwijderd.

 

 

 

§7 Contract language

Only German is available as the contractual language.

§8 Customer service

Our customer service for questions, complaints and objections is available on weekdays from 10:00 am to 5:00 pm:

 

Online: Customer Service
E-Mail: info(a)katiefischer.de

 

§9 Severability clause

Should any provision of this contract be or become invalid, this shall not affect the validity of the remainder of the contract. The invalid provision shall be replaced by the respective statutory provision. The same shall apply in the event of a loophole.